Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

ETKİLİ KONUŞMA VE PROFESYONEL İLETİŞİMDE BEDENDİLİNİN ÖĞELERİ:
a. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde Göz İlişkisi :
İnsan vücudunda ki en etkili iletişim aracı gözdür. Göz, adeta bir mesaj kaynağıdır. Birisini dinlerkenveya onunla konuşurken gözlerine bakmak, onu ilgi ile dinlediğimizin, ona değer verdiğimizin mesajını verir. Etkili göz ilişkisi, karşıdaki kişiyi dinlerken ve onunla konuşurken doğrudan bakmak şeklindedir. Göz ilişkisi spontan, rahat, ancak ciddidir. Doğrudan göz ilişkisi kurmak ve sürdürmek konusunda aşırılığa kaçmamak gerekmektedir. Sürekli olarak birisinin gözlerinin içine bakmak, o kişide rahatsızlık ve tedirginlik yaratır. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde konuşmanın konusuna göre bakışlar çeşitlilik kazanabilir. İletişimde olduğumuz kişiler ile aramızdaki ilişki düzeyi ve tabi ki kişilik özellikleri de bakışlarda etkilidir.
b. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde Yüz İfadeleri :
Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde yapılan araştırmalar, kişiye ve sosyal yapıya ait bilinç ve bu bilincin oluşturduğu düşüncenin, insanların yüz ifadesini etkilediğini ortaya koymuştur.Yüzümüzde görünür hale gelen hislerimiz, konuştuğumuz kişilere bizim ruhsal durumumuz hakkında bilgi verir. Onlarla konuşmak isteyip istemediğimizi, dinlemek isteyip istemediğimizi, söyleneni anlayıp anlamadığımızı anlatır. Üzüntünün veya kızgınlığın gülümseyen bir ifadeyle, sevincin çatık kaşla ifade edilmesi çoğu kez mümkün olmaz. Güvenli bir yüz ifadesi, verilen mesajla uyum içindeki ifadedir. Yüzümüzdeki ifadenin farkında olursak, öfkemizi, sevincimizi, talebimizi yansıtmakta başarılı olabiliriz. Yüz ifadesi kişiye özgüdür ve iletişim tarzımızı belirler. Kaşları kaldırmak, yüzün kızarması, ağzın aşağıya doğru eğilmesi ve bunlar gibi bir çok hareket, iletişimde olduğumuz kişi veya kişilerde belli bir etki ve izlenim uyandırır. Gülümseme, iletişime açık ve sıcak mesaj veren en dikkate değer yüz ifadesidir ancak kolaylıkla taklit edilebilir.
c. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde El, Kol, Baş Hareketleri ve Jestler :
Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde konuşma ve kendimizi ifade etme sırasında çok sayıda el, kol ve baş hareketleri kullanırız. Zamanın geçmesini beklerken, acelemiz olduğunda, bir konuşma sırasında söylenene katılıp katılmadığımızda ve bunlar gibi daha bir çok durumda jestlerimizi kullanırız. Bu gruba giren hemen her hareketimiz bir anlam taşır. Örneğin yumruğu sıkmak güç göstergesi iken, kendine dokunma (ağız veya buruna dokunma, kaşıma gibi), eğer aşırıysa,endişenin bir belirtisi olabilir. Eğer genel olarak jestler, el ve kol hareketleri fazlaysa, bu durum o kişinin kısıtlı kelime bilgisine sahip olduğunu gösterir. Baş hareketleri, kendini üstün görme,nezaket, hassasiyet ve soğukluk gibi düşüncelere yol açar. Karşıdaki kişiyi dinlerken, başın yukarıya kaldırılması, konuşanda rahatsızlık yaratır. Başın hafif sallanması ise kişiye anlaşıldığı mesajını vereceğinden rahatlama yaratır. Eller insanın kendisini ifade etmesinde çok etkin olarak kullanılan organlardır. İnsan beyninin düşünüp,hayal ettiğini eller gerçekleştirir. Kolların hareketi de özel bir önem taşır. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde duygusal açıdan açık insanlar, karşılarındaki kişilerden kendilerine yansıyan duygu ve düşünceleri kabul etmeğe hazır olarak kollarını açarak hareket ederler. Bir konuşma sırasında ellerin havaya kaldırılması, yumrukyapılması başarıyı, gücü ve mücadeleyi hissettirdiği için, topluluğu heyecanlandırır. Ellerin açılması kişinin ilişki kurmak için hazır olduğuna, kapanması ise isteksiz olduğuna yorumlanmaktadır. El hareketleri konuşmaya ritm ve vurgu katarak, düşüncelerimizin duygusal tonunu ortaya koyar.
ç. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde Bedenin Duruşu :
Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde doğru ilişkiler kurabilmek için dik durmak, sandalyeyi dolduracak şekilde oturmak, arkaya yaslanmak, konuşurken öne eğilmek ilgilenildiğini gösteren mesajlar verir. Omuzların duruşu, ayakların açık ya da kapalı oluşu, bacak bacak üstüne atılması, ayrık ya da bitişik tutulması, karşımızdaki kişiye olumlu veya olumsuz mesajlar verir. Otururken seçilen açı oldukça önemlidir. İş dünyasında da vücudun duruş şekli, birini merkeze alma, gruba dahil etme veya dışlama gibi birçok anlam taşıyabilmektedir. İki büklüm, süklüm püklüm, beden duruşları kadar, omuz geriye atılmış göğüs dışarı çıkmış, baş yana eğilmiş, meydan okur ve savaşa davet eder türdeki beden duruşları da iç açıcı mesajlar vermez.
d. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde Giyim :
Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde dış görünüm, (giyim, kuşam, makyaj ve saç tuvaleti) ilk intibayı oluşturan önemli mesaj kaynaklarıdır. Bu konulardaki özenli davranışlar, çevreye duyulan saygının işareti olacağı gibi, insanın kendisine olan saygısının da işareti olarak kabul edilmektedir. Giyim tarzımız, zevkimizin, mal varlığımızın, değerlerimizin veya sosyal grubumuzun bir aynasıdır. İş danışmanlarının çoğu, daha etkili bir izlenim için insanların iyi giyinmelerine yardım etmeye çalışır. Rozetler, kol düğmeleri, marka etiketleri ve kullanılan her türlü aksesuar ve materyaller kim olduğumuzun veya kim olmak istediğimizin birer yansımasıdır.
e. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde Koku :
 Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde insanlar doğal kokularını gizlemek için sabun, şampuan, deodorant, parfüm ve ağız spreyleri kullanır. Ancak; vücudun asıl kokusu, insanların beslenme düzeni, sağlığı ve o anda endişeli olup olmaması gibi konularda ipuçları verir. Kokunun iletişimdeki önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır.
f. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde Bedensel Temas :
 Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde insan ilişkilerinde farklı bedensel temaslar söz konusudur. Birisinin elini öpmek, onun büyüklüğünü saygınlığını kabul etmek anlamındadır.  Birisi ile el sıkışmak, eşitlik, eli avucun içinde sıkmak dostluk anlamına gelmektedir. Yine birisinin omuzuna, koluna dokunmak da dostluk mesajları içermektedir. Aile bireyleri arasında sarılma, kucaklaşma gibi temaslar ilişkileri geliştirir. Temas büyüklere de küçüklere de güven verir. Aileden olmayan kişilerle kurulacak ilişkilerde temasın çok ölçülü ve dikkatli kullanılması gerekmektedir. Dokunma bir insana en kısa yoldan sen benim için önemlisin. Seni yalnız bırakmayacağım mesajını verir. Hiçbir söz bu mesajı dokunma kadar etkili bir biçimde veremez.
g. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde Kişiler Arası Mesafe :
 Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde mesafe, insanlar arası ilişkilerde kişilerin birbirlerine verdikleri değeri, önemi gösteren en temel belirleyicidir. İnsanlar birbirlerine olan uzaklığı ayarlayarak, onlara yakın veya uzak oldukları konusunda mesaj verirler. Yüz yüze ilişkilerde veya kalabalık içinde kurulan ilişkilerde, bu mesafenin bilinçli kullanılması büyük yarar sağlar. Bir kimseyle konuşurken araya konulan mesafe, kendi başına bir anlam ifade eder. “Sizi kendime yakın hissediyorum.”
mesajını yalın bir şekilde vermek olanaklıdır. Mekanların kullanılış şekli, dostluğun arkadaşlık veya akrabalığın bir göstergesi olabileceği gibi, statünün de göstergesi olmaktadır.
ETKİLİ KONUŞMA VE PROFESYONEL İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ SİZİ ELE VERİYOR :
 Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde sosyologların incelemelerine göre; insanların yaptıkları bazı hareketler, düşünce ve niyetlerini ele veriyor. Bacak bacak üstüne atmak, savunmaya geçişi gösteriyor. Bunu daha çok kadınlar yapıyor.  Ayrıca bu şekilde oturanlar içine kapanık oluyor ve edebe de uygun bulunmuyor. İşaret parmağını kaldırarak konuşanlar, gizli bir biçimde karşısındakini tehdit ediyor. Örnek olarak; yeni genel müdür gülümseyerek: “Arkadaşlar!  Burada senelerce beraber çalışacağız.” derken, bu işareti yapıyorsa, çalışanlara: “Ayağınızı denk alın!” ikazını yapıyordur. Elleri kenetli olanlar, genel bir olumsuzluk, yahut hayal kırıklığı yaşadıklarının mesajını veriyor. Ellerini önde birleştirerek ‘’el pençe divan duranlar” karşısındakine: ‘’ne isterseniz yaparım’’ demek isterken,ellerin arkada birleşmesi kendine olan itimadı, meydan okumayı anlatıyor. Elin çeneyi okşaması, bir kimsenin karar vermek üzere olduğunu gösterirken, dinleyen kişinin eli yanaktayken, başparmağı çene altındaysa, karşısındakine tenkit ile, hatta rekabetçi yaklaştığına yorumlanıyor. Yalan söyleyen kişiler yüzüne dokunup, gözlerini kaçırıyor. Erkeklerin büyük çoğunluğu yalan söylerken, yakasıyla oynuyor ve gömleğini gevşetiyor. Birbirine ilgi duyan kişiler, daha dik durmaya ve üstünü başını düzeltmeye başlıyor…

Yıllardır medya sektörüne başarılı spiker ve sunucu yetiştiren, etkili konuşma ve profesyonel iletişim üzerine eğitim veren ”Medya Mektebi”, bu eğitimleri modern teknikle destekleyerek, 12 saati içeren özel bir program şeklinde vermektedir. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim Kursları ile ilgili detaylı bilgiye; kurumun resmi internet adresinden ya da 0216 565 72 12 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.

 
Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Belâgat; Konuşanın, hitap ettiği kimselere göre uygun ve tam yerinde, düzgün ve hakikatli güzel söz söyleme sanatıdır. Açık ve güzel ifadeli konuşma, sözün mana ve ahenk itibariyle kusursuz olmasıdır. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim söylenen sözün söylenenin ihtiyacına tam olarak ve yerinde cevap vermesidir.

Yıllardır medya sektörüne başarılı spiker ve sunucu yetiştiren, etkili konuşma ve profesyonel iletişim üzerine eğitim veren ”Medya Mektebi”, bu eğitimleri modern teknikle destekleyerek, 12 saati içeren özel bir program şeklinde vermektedir.

KONU İLE İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Medya Mektebi
0216 565 72 12

 
Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde Hitabet ve Hitabetin Temel Unsurları:

Hitabet sanatı, daha çok söz söyleme serbestliğinin bulunduğu toplumlarda gelişmiştir. Konuşmacı bir konudaki düşüncelerini, duygularını ve heyecanını kendisini dinleyen kişilere aşılamak ister. Bunun için de bazı özelliklere sahip olması gerekir:

1. İyi bir konuşmacı, kendini dinleyenlere karşı duyarlıklı olmalıdır. Onların ilgilerini, tepkilerini göz önünde tutmalıdır.
2. İyi bir konuşmacı, söz söylediği konuda zengin bir bilgi ve düşünce birikimine sahip olmalıdır.
3. İyi bir konuşmacı, söyleyeceklerini amacına uygun bir yönde duygu ve düşünce akışını bozmadan dile getiren kişidir. Bunun için de dinleyicilerini yakından tanır. Onların düzeyine göre söylevine öz ve biçim kazandırır.

Yıllardır medya sektörüne başarılı spiker ve sunucu yetiştiren, etkili konuşma ve profesyonel iletişim üzerine eğitim veren ”Medya Mektebi”, bu eğitimleri modern teknikle destekleyerek, 12 saati içeren özel bir program şeklinde vermektedir. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim Kursları ile ilgili detaylı bilgiye; kurumun resmi internet adresi: www.medyamektebi.com ya da 0 216 565 72 12 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.

 
Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

ETKİLİ KONUŞMA VE PROFESYONEL İLETİŞİM KURSU

Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim Kurs Programı ( bireysel verilir)

İçerik :

. Nefes kontrolü (Diyafram kontrolü)
. Ses kontrolü
. Vurgulama – Tonlama
. Ağız dudak tembelliğinin giderilmesi
. Konuşmayı planlamak
. Heyecan / Öfke kontrolü
. Zamanı doğru kullanmak
. Soru sorma teknikleri
. Beden dili

Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim Kursu sonunda karşınızdakiler ile rahat akıcı konuşabilecek, onları ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

(Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim Eğitimi bireysel olarak verilmektedir.)

Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim Kursu özel (birebir) alınmalıdır,
Çünkü;

*Grup eğitimlerinde; farklı iletişim eksiklikleri olan birçok kişi bir arada olacağından, istenilen verim alınamaz.

*Grup eğitimlerinde; farklı iletişim eksiklikleri için, her bireye farklı yöntemler gerekmektedir. Bir arada eğitim alınması durumunda, eğitmen herkese yeterli zaman ayıramaz. (Dolayısıyla başkası ile ilgili bir konuyu istemediğiniz halde dinlemek zorunda kalarak vakit kaybedersiniz.)

*Grup eğitimlerinde; sınıfta çok kişi olacağı için, eğitmen sizi kurs süresince yeterince tanıyamaz, tanıdığında ise artık kurs bitmiş olur.

*Grup eğitimlerinde; pratiğe ayrılacak süre, gruptaki kursiyer sayısı ile ters orantılıdır. 12 saatlik bir eğitimin toplam süresinde, size düşecek pratik zamanı 15 – 20 dakikayı geçemez. Oysa ki, bu tip eğitimde en gerekli çalışma yöntemi, eğitmen nezdinde mümkün olduğunca çok pratik yapmak, hataları görmek ve düzeltmektir.

Ve bunlar gibi birçok sebep sayılabilir.

Bu eğitim grup eğitimlerinden daha kaliteli , ancak birebir eğitim olmasına karşın çok daha az maliyetlidir .

(12 saatlik özel ders, grup eğitimlerinden alınacak 60 saatlik grup dersine eşit verimdedir. )

Ders planlaması ve ön görüşme için kurumumuzla irtibat kurunuz.

KONU İLE İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Medya Mektebi
0216 565 72 12

 
Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Etkili ve Profesyonel İletişim için yapılması gerekenleri, bir kaç başlık altında toplayabiliriz.

Sunum yapacak konuşmacı mutlaka kendini ortama hazırlamalıdır.

Heyecanlanmaması ve gevşemesi çok önemlidir.

Bedendilini doğru kullanmak,

Konuşmanın içeriğinin hazırlanması,

Dilin düzgün kullanılması,

İkna etme ve inandırma özelliği gibi yetkinlikler, iyi bir konuşmacıda olması gereken özelliklerdir.

Kendini tanıyan, karşısındaki toplumun profilini iyi analiz eden ve önemli yekinlikler olarak yukarıda saydığımız özelliklere sahip olan kişi iyi bir sunucu olabilir.

Spikerlik ve Sunuculuk denilğinde ilk akla gelen isim olan Medya Mektebi, etkili konuşma ve profesyonel iletişim, diksiyon ve sunum teknikleri eğitimleri ile de fark yaratmaya devam ediyor.

Başarılı olabilmenin pratikle mümkün olabileceğini vurgulayan Medya Mektebi, etkili konuşma ve profesyonel iletişim eğitimleri sırasında, yüksek donanımlı teknik imkanlar sunan canlı yayın stüdyolarını öğrencilerin hizmetine sunmuştur.

Merkezin internet üzerinden canlı yayın yaptığı uygulama televizyonu, uygulama radyosu ve internet gazetesi, eğitimlerde göze çarpan ve kurumu rakiplerinden ayıran en önemli özellikler olarak göze çarpmakta.

Yıllardır medya sektörüne başarılı spiker ve sunucu yetiştiren, etkili konuşma ve profesyonel iletişim üzerine eğitim veren ”Medya Mektebi”, bu eğitimleri modern teknikle destekleyerek, 12 saati içeren özel bir program şeklinde vermektedir. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim Kursları ile ilgili detaylı bilgiye; kurumun resmi internet adresi: www.medyamektebi.com ya da 0 216 565 72 12 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.

 

Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim kursu özel (birebir) alınmalıdır,

Çünkü;

*Grup eğitimlerinde; farklı iletişim eksiklikleri olan birçok kişi bir arada olacağından, istenilen verim alınamaz.

*Grup eğitimlerinde; farklı iletişim eksiklikleri için, her bireye farklı yöntemler gerekmektedir. Bir arada eğitim alınması durumunda, eğitmen herkese yeterli zaman ayıramaz.  (Dolayısıyla  başkası  ile ilgili  bir konuyu istemediğiniz halde dinlemek zorunda kalarak vakit kaybedersiniz.)

*Grup eğitimlerinde; sınıfta çok kişi olacağı için, eğitmen sizi kurs süresince yeterince tanıyamaz, tanıdığında ise artık kurs bitmiş olur.

*Grup eğitimlerinde; pratiğe ayrılacak süre, gruptaki kursiyer sayısı ile ters orantılıdır. 12 saatlik bir eğitimin toplam süresinde, size düşecek pratik zamanı  15 – 20 dakikayı geçemez. Oysa ki, bu tip eğitimde en gerekli çalışma yöntemi, eğitmen nezdinde mümkün olduğunca çok pratik yapmak, hataları görmek ve düzeltmektir.

Ve bunlar gibi birçok sebep sayılabilir.

Bu eğitim grup eğitimlerinden daha kaliteli , ancak birebir eğitim olmasına karşın çok daha az maliyetlidir .

Yıllardır medya sektörüne başarılı spiker-sunucu yetiştiren  “Medya Mektebi”,  bu eğitimleri modern teknikle destekleyerek, 12 saati içeren özel eğitim şeklinde vermektedir. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim kurslarıyla ilgili dataylı bilgiye; kurumun resmi internet adresinden ya da 0216 565 72 12 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.

 

 

Etkileyici konuşabilmenin temelinde yatan ilk faktör; dili doğru kullanabilmektir. Doğru kullanılan dili, etkileyici bir konuşmayla da birleştirdiğimizde karşımızdaki kişi üzerindeki etkimiz büyük olur. En önemlisi fark yaratmış oluruz.

Bilgi birikimimiz ve tecrübelerimiz ne kadar zengin olursa olsun, doğru ve güzel bir konuşma ile  bunları karşımızdakine aktaramıyorsak bir şeyler eksik demektir.

Etkili konuşma ve diksiyon programları sunan  kurslar da alacağınız eğitimle,  siz de bu yetkinliklere sahip olabilirsiniz…

İşte tam bu noktada yıllardır kişi ve kurumlara Profesyonel iletişim ve Etkili Konuşma eğitimleri veren “Medya Mektebi”,  kapsamlı program içeriği ve uzman kadrosu ile göze çarpan bir merkezdir.

Bu eğitimlerde verilen program içeriğinde;

Nefes-ses kontrolü

Diksiyon-fonetik

Konuşma-Topluluğa Hitabet

Beden Kullanımı

Sunum Teknikleri gibi çalışmaları sıralayabiliriz.

Etkili Konuşma Eğitimi ile ilgili detaylı bilgiye 0216 565 72 12 numaralı telefondan  ulaşabilirsiniz.

 

Konuşmamızın etki etmesini, ilgi uyandırmasını hepimiz isteriz. Aslında etkili olabildiğimizi gösteren en büyük kriter, konuşmamızın ne kadar anlaşıldığı ile doğru orantılıdır. Konuştuklarımızın anlaşılır olabilmesini de sağlayan birkaç önemli unsur vardır. Bunları kısaca sıralayacak olursak:

 

  • Konuşmanın içeriğini ve amacını doğru belirlemek
  • Konuşmanın içeriğine göre ses tonumuzu iyi ayarlamak,
  • Konuşmalarda kısa cümleler seçmek,
  • Vermek istediğimiz mesajı konuşmanın ilk dakikalarında aktarmak,
  • Dinleyici profilini iyi analiz etmek,
  • Anlatım sırasında dinleyicilerin ilgi alanlarını bilerek, örnekleri o şekilde vermek,
  • Konuşmanın sonunu, çok iyi bağlayabilmek.

Güzel ve Etkili konuşabilmek için,  yukarıda maddeler halinde saydığımız  konuşma sanatının ayrıntılarını, profesyonel iletişim ve etkili konuşma dersleri veren kurslardan  alabilirsiniz. Özel kurumların, özellikle  profesyonel iletişim için tercih ettiği spikerlik ve sunuculuk eğitimleri veren Medya Mektebi; etkili konuşma, diksiyon ve profesyonel iletişim üzerine de özel eğitimler vermektedir.

 

 

 

Konuşmak, duygularımızı, düşüncelerimizi, yaşadıklarımızı karşımızdaki kişiye aktarabilme şeklimizdir. Kendimizi ifade edebilmemizi sağlayan bir araçtır. Telefonda, topluluk karşısında ya da bire bir konuşma yaparken iyi bir konuşmacı olmak istiyorsanız, en önemlisi etkili ve akılda kalmak istiyorsanız; konuşmanızı planlamalı ve dinleyici kitlenizi doğru analiz etmelisiniz.

Konuşma sanatının detaylarını, sesin doğru kullanımını ve etkili konuşmanın püf noktalarını öğrenebileceğiniz kursların başında gelen Medya Mektebi, bu derslere katılan kişilere uzman kadrosu ile bire bir eğitim vermektedir.

 

Doğru ve etkili bir iletişim, kişiyi akılda kalıcı kılar ve başarıyı en üst noktaya çeker. Etkili iletişim, tesadüf değildir.

Profesyonel iletişim de, karşımızdaki kişiyle aynı frekansta olmamız gerekir. Nasıl konuşulacağını bilerek ve tasarlayarak konuşmak, doğru bir iletişimin ilk adımıdır. Doğru iletişim de karşımızdaki kişide güven ve olumlu bir etki yaratır. “Medya Mektebi”,   etkili konuşma, profesyonel iletişim ve diksiyon eğitimleri ile  spiker-sunucu, devlet ve özel  kurumların özellikle tercih ettiği bir kurs olarak öne çıkmaktadır.

 


 

 

© 2012 Etkili Konuşma Kursu Suffusion theme by Sayontan Sinha