Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde yapılan araştırmalar, kişiye ve sosyal yapıya ait bilinç ve bu bilincin oluşturduğu düşüncenin, insanların yüz ifadesini etkilediğini ortaya koymuştur. Yüzümüzde görünür hale gelen hislerimiz, konuştuğumuz kişilere bizim ruhsal durumumuz hakkında bilgi verir. Onlarla konuşmak isteyip istemediğimizi, dinlemek isteyip istemediğimizi, söyleneni anlayıp anlamadığımızı anlatır. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde güvenli bir yüz ifadesi, verilen mesajla uyum içindeki ifadedir. Yüzümüzdeki ifadenin farkında olursak, öfkemizi, sevincimizi, talebimizi yansıtmakta başarılı olabiliriz. Yüz ifadesi kişiye özgüdür ve iletişim tarzımızı belirler. Kaşları kaldırmak, yüzün kızarması, ağzın aşağıya doğru eğilmesi ve bunlar gibi bir çok hareket, iletişimde olduğumuz kişi veya kişilerde belli bir etki ve izlenim uyandırır. Gülümseme, iletişime açık ve sıcak mesaj veren en dikkate değer yüz ifadesidir ancak kolaylıkla taklit edilebilir.

Yıllardır medya sektörüne başarılı spiker ve sunucu yetiştiren, etkili konuşma ve profesyonel iletişimüzerine eğitim veren ”Medya Mektebi”, bu eğitimleri modern teknikle destekleyerek, 12 saati içeren özel bir program şeklinde vermektedir. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim Kursları ile ilgili detaylı bilgiye; kurumun resmi internet adresi: www.medyamektebi.com ya da 0 216 565 72 12 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.

 
Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde insan vücudunda ki en etkili iletişim aracı gözdür. Göz, adeta bir mesaj kaynağıdır. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde birisini dinlerken veya onunla konuşurken gözlerine bakmak, onu ilgi ile dinlediğimizin, ona değer verdiğimizin mesajını verir. Etkili göz ilişkisi, karşıdaki kişiyi dinlerken ve onunla konuşurken doğrudan bakmak şeklindedir. Göz ilişkisi spontan, rahat, ancak ciddidir. Doğrudan göz ilişkisi kurmak ve sürdürmek konusunda aşırılığa kaçmamak gerekmektedir. Sürekli olarak birisinin gözlerinin içine bakmak, o kişide rahatsızlık ve tedirginlik yaratır. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde konuşmanın konusuna göre bakışlar çeşitlilik kazanabilir. İletişimde olduğumuz kişiler ile aramızdaki ilişki düzeyi ve tabi ki kişilik özellikleri de bakışlarda etkilidir.

Yıllardır medya sektörüne başarılı spiker ve sunucu yetiştiren, etkili konuşma ve profesyonel iletişim üzerine eğitim veren ”Medya Mektebi”, bu eğitimleri modern teknikle destekleyerek, 12 saati içeren özel bir program şeklinde vermektedir. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim Kursları ile ilgili detaylı bilgiye; kurumun resmi internet adresi: www.medyamektebi.com ya da 0216 565 72 12 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.

 
Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Etkili ve Güzel Konuşabilmek için:

- “İyi bir konuşmacı mı sayılabilirim?” Sorusuna cevap aranır.
- Kişinin etkili ve güzel konuşma süreciniz sıkı bir incelemeye tabi tutulur.
- Kendini tanıma-gücünün farkında olma teknikleri incelenir.
- Bireyi nelerin öğrenilmesi halinde iyi bir konuşmacı olmasını sağlayacağı araştırılır.
- Etkili ve güzel konuşurken bireyin düşünebilme becerisi yeterliliği kontrol edilir.-
- “Konuşma yaparken kendi sesinizi duyuyor musunuz?” Sorusunun cevabı tespit edilir. Çünkü kendi sesini duymayan kişiler, konuşmayı yönetemezler.
- Etkili Konuşma esnasında söylemek istediğinizi unuttuğunuzda nasıl davrandığınıza bakılır. “Boşlukları doldurabiliyor musunuz?” sorusunun cevapları aranır.
- Güzel ve Etkili Konuşabilmenin tekniklerinden bazılarını sağlıklı olarak kullanıp,kullanmadığınız araştırılır.
- Güzel ve Etkili Konuşabilmek için dilbilginizin ve kelime haznenizin yeterli olup olmadığı tespit edilir. Güzel ve Etkili Konuşabilmek için gerekli olan nefes alış ve ses bilgisi teknikleri kontrol edilir.
- Güzel ve Etkili bir Konuşmadaki bedenimizin sessiz gücünün etkileri araştırılır.
- Bakışlarımız-Jestlerimiz-Mimiklerimizin Güzel ve Etkili Konuşmadaki etkileri incelenir.

Güzel ve Etkili Konuşabilmek için, yukarıda maddeler halinde saydığımız konuşma sanatının ayrıntılarını, profesyonel iletişim ve etkili konuşma dersleri veren kurslardan alabilirsiniz. Özel kurumların, özellikle profesyonel iletişim için tercih ettiği spikerlik ve sunuculuk eğitimleri veren Medya Mektebi; etkili konuşma, diksiyon ve profesyonel iletişim üzerine de özel eğitimler vermektedir.

Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim Kursları ile ilgili detaylı bilgiye; kurumun resmi internet adresi, www.medyamektebi.com ya da 0216 565 72 12 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.

 
Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Etkili Konuşma Kursu sonunda rahat akıcı konuşabilecek ve ikna edebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimin” temel kuralı: Etkin bir dinleyici olabilmektir!

Etkin dinleyici olabilmenin tekniklerini ve temel kurallarını öğrenmek gerekir.İyi bir konuşmacı olabilmek için, iyi bir dinleyici olmak gerekir. Diğer konuşmacıların ne dediğini, nasıl söylediklerini, iyi bir dinleyici olamazsak asla çözümleyemeyiz. Hatta Güzel ve Etkin Konuşma Kurslarında öğretilenleri bile yeterince kavrayabilmek için etkin bir dinleyici olmak gereklidir. İlgisiz ve duyarsız olarak yapılan hiçbir işin mükemmel olmasını beklemek, hayalcilik olur. Biz etkili ve güzel konuşmacıdan bahsederken ,aynı zamanda etkili bir dinleyici olan profesyonel bir kişiden bahsetmiş oluyoruz.

Yıllardır medya sektörüne başarılı spiker ve sunucu yetiştiren, etkili konuşma ve profesyonel iletişim üzerine eğitim veren ”Medya Mektebi”, bu eğitimleri modern teknikle destekleyerek, 12 saati içeren özel bir program şeklinde vermektedir. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim Kursları ile ilgili detaylı bilgiye; kurumun resmi internet adresi: www.medyamektebi.com ya da 0216 565 72 12 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.

 

Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişimde, Fonetik/Ses Bilgisi:

Fonetik ya da sesbilgisi bir dildeki seslerin oluşumunu, aktarılmasını ve algılanmasını inceler. Bir dilin en yalın ve temel öğesi olan ses, insan gırtlağındaki ses tellerinin titreşimiyle oluşur; küçükdil, dil, dudaklar, damak, geniz, dişler gibi organlarla değişik nitelikler kazanır. Fonetik insan sesiyle ilgili çalışmalar yapar. Doğadaki öteki canlıların ya da cansız­ların çıkardığı sesler fonetiğin uğraş alanı dışında kalır. Fonetik, insanın çıkarabildiği tüm sesleri incelerken belirli bir dile bağlı kalmaz. Başka bir deyişle fonetik bir dildeki sesleri değil, genel olarak sesleri inceler. Buna göre fonetiğin bazen fizik, bazen de fizyoloji ile ilişkisi olur.

Dilbilim alanında seslerle ilgilenen bir dal daha vardır. Fonoloji ya da sesbilim denen bu dal ile fonetiği birbirine karıştırmamak gere­kir. Fonoloji sesleri bildirişim açısından ince­ler; seslerin yüklendikleri görevleri göz önüne alır ve dilbilim yöntemleriyle iş görür. Sesler aracılığıyla oluşan ve kendine göre ayırıcı bir özelliği bulunan bir birim olarak tanımlayabi­leceğimiz sesbirim ya da fonem, sesbilgisinin temel yapı taşıdır. Sesbilgisi her sesbiriminin nasıl oluştuğunu, fiziksel özelliklerini ve nasıl algılandığını in­celer.

Sesbilgisi, ayrıca, konuşma işinin gerçekleş­mesi, konuşma sırasında seslerin üretilişi, bunların çıkış yerleri ve biçimleri, hece, vur­gu, ton gibi kavramları, seslerin öbeklendirilmesi gibi konuları inceler.

Yıllardır medya sektörüne başarılı spiker ve sunucu yetiştiren, etkili konuşma ve profesyonel iletişim üzerine eğitim veren ”Medya Mektebi”, bu eğitimleri modern teknikle destekleyerek, 12 saati içeren özel bir program şeklinde vermektedir. Etkili Konuşma ve Profesyonel İletişim Kursları ile ilgili detaylı bilgiye; kurumun resmi internet adresi: www.medyamektebi.com ya da 0216 565 72 12 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.

© 2012 Etkili Konuşma Kursu Suffusion theme by Sayontan Sinha